“Yaşıl Çay” Azərbaycanda ilk dəfə yapon texnoloqiyası əsasında çay əkini keçirir

Daim yeniliklər axtaran Lənkərandakı “Yaşıl çay” FT MMC çay sahələrini genişləndirməklə yanaşı müasir texnologiyalardan da geniş istifadə etməyə çalışır. “Yaşıl çay”ın məlumatına görə, burada Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yapon texnologiyası əsasında çay əkini həyata keçirilir. Bu əkin üsulu ənənəvi çay əkinindən bir çox cəhətlərinə görə fərqlənir. Eyni zamanda yeni üsul məhsuldarlıq baxımından da üstünlüyə malikdir.

Briqadir Məmməd Məmiyev bildirib ki, ənənəvi üsulla əkində hər hektara 22-25 min şitil istifadə edilirdisə, yeni üsulda 56 min şitil sərf olunacaq. Bitkinin kökünə kölgə düşməsi və hətta yay fəslində də nəmliyi saxlaması sıxlaşdırılmış üsulun əsas üstünlüyüdür. Bu, çayda vegetasiya prosesinin uzanmasına,   digər əkin sahələrindən fərqli olaraq ikiqat artıq məhsul toplamağa imkan verəcək.

Yeni əkində şitillər arası 30sm olmaqla qoşa cərgələr salınır. Qoşa cərgələr arasında isə məsafə köhnə əkində olduğu kimi 1,5m deyil, cəmi 60 sm saxlanılır.  Belə sıxlaşdırılmış əkində koların dibi daha çox kölgələnməklə isti aylarda rütubəti qorumaqda yardımçı olur.Nəticədə kolların vegetasiya dövrü uzanır və hər kolun məhsuldarlığı dəfələrlə artır.

Təsərrüfatın rəhbəri Araz Yağubov bildirib ki, eksperimental olaraq salınan yeni sahələrdə  gələcəkdə işləyə bilən, onların becərilməsi, budanması və digər işlərdə xüsusi yapon texnikasından istifadə edilməlidir. Bu məqsədlə çayçılıq avadanlıqları istehsal edən müvafiq yapon şirkətlərinin Rusiyadakı nümayəndəliyi ilə əlaqələr yaradıb gələcəkdə bizə lazım olan texnikaların  gətirilməsini təmin edəcəyik.

Təsərrüfat rəhbərliyinin verdiyi məlumata görə, bu il 5 ha sahədə eksperimental çay əkini keçiriləcək.

Hazırda “Yaşıl çay” fermer təsərrüfatında böyük perspektiv vəd edən müasir yapon texnologiyası ilə çay əkini davam edir.

   Sərraf Talıbov