Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının dekabr ayı üçün repertuar planı

02.12 F. Əmirovun musiqiləri əsasında  “999-cu gecə” 19.00

03.12 Ə. Səmədli   “Meşə çaqqalsız olmaz” 12.00

03.12 Elçin “Baladadaşın toy hamamı” 19.00

04.12 H.X. Andersen  “Düyməcik” 12.00

04.12 R. Mirişli, M. Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən” 19.00

09.12 M. Kamoletti  “Fransızsayağı qarnir” (rus dilində) 19.00

10.12 V. Ulanovski, V. Orlov “Qızıl cücə”(rus dilində) 12.00

10.12 R. Mirişli, M. Haqverdiyev “Qısqanc ürəklər” 19.00

11.12 E. Sabitoğlu, Y. Şvarts “Qırmızıpapaq” 12.00

11.12 F. Sücəddinov, T. Vəliyeva  “Mən dəyərəm min cavana” 19.00

16.12 Ə. Haqverdiyev  “Kimdir müqəssir?” 19-00

17.12 Ş. Pero (Səhnələşdirəni A. Sadıqov) “Yatmış gözəl və cırtdanlar” 12.00

17.12 Ü. Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun” 19.00

18.12 R. Şəfəq, V. Zimin“Yağış göbələyinin məcarası”(rus dilində) 12.00

18.12 Ə. Səmədli “Toya bir gün qalmış” 19.00

24.12 E. Sabitoğlu, C. Məmmədov “www.ferzeli-kef.com” 19.00

25.12 Ü. Hacıbəyli “Ər və arvad” 19.00

30.12 Ə. Səmədli   “Meşə çaqqalsız olmaz” 10.30, 12.30, 14.30, 16.30

31.12 Ə. Səmədli   “Meşə çaqqalsız olmaz” 10.30, 12.30, 14.30, 16.30

Premyeralar haqqında əlavə məlumat veriləcək

 "Yaşıl çay"