Yardımlı rayonunda tunc dövrünə aid abidələr aşkar edilib

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Anar Ağalarzadənin başçılıq etdiyi arxeoloji ekspedisiyanın Yardımlı rayonu ərazisində apardığı arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində yeni abidələr aşkar edilib. 

İnstitutdan SalamNews-a bildirilib ki, qazıntılar Sarıbulaq yaylaqlarında, dəniz səviyyəsindən 2000 m yüksəklikdə yerləşmiş çoxlu sayda qəbir abidələrində, həmçinin müxtəlif struktura malik kurqan və daş qutu qəbirlərində aparılıb. Kurqanlarda aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu sayda saxsı fraqmentləri, əmək alətləri, ocaq yeri və heyvan sümüklərinə rast gəlinib. Ehtimal olunur ki, bunlar ritual xarakterli dəfn abidələri olub və həm son tunc - ilk dəmir dövrü, həm də bölgə üçün xarakterikdir.

A.Ağazadə bildirib ki, ərazidə 2 tip kurqan - daş örtüklü və ətrafı kromleksli kurqan, dəfn kamerası daş qutu tipli kurqan mövcud olmuşdur. Bütün bu müxtəliflik bölgədə e.ə. II minilliyin sonu – I minilliyin əvvəlində (son tunc-ilk dəmir dövrü) aran-yaylaq maldarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların mənəvi mədəniyyəti və dəfn adətlərinin izlənilməsi üçün əhəmiyyətli faktlardır.

Alimin sözlərinə görə, arxeoloji tədqiqatlar zamanı bölgədə yerləşən Elbəyi, Cəlalyurdu, Şahnişin, Dərəkeçməz yaylaqlarında qədim yurd yerləri də aşkar edilib. Bu yaşayış yerləri üzərində indi də müasir obalar salınıb. 

  "Yaşıl çay"